Správa počítačové sítě, správa PC

Správa počítačové sítě a správa PC se skládá z dílčích úkonů, které spolu souvisí a navzájem se doplňují. Pravidelná údržba a pečlivé dodržování předepsaných úkonů jsou základem pro stabilní chod firemních systémů. Správa počítačové sítě se potom stává významným prvkem pro zajištění chodu informačního systému společnosti.

Správa serveru

V rámci správy sítě jde se u serveru jedná zejména o služby spojené s údržbou jeho systémových prostředků serveru vedoucí ke jeho správné a stabilní funkci. Jedná se především o administraci a zajištění spolehlivé provozuschopnosti serveru, o celkovou údržbu serveru a o dohled nad zajištěním bezpečnosti serveru, což je například evidence sdílených prostředků, nastavení ochranných prvků a sledování pokusů o neoprávněné vniknutí.

Správa „zbytku“ sítě (switche, routery, tiskárny atd.)

Správa počítačové sítě není jen správou serveru a nebo správou jednotlivých stanic. Je nutné se starat i o části sítě, které běžný uživatel ani nepostřehne nebo do souvislosti se sítí jako takovou nedává. Údržba a zajištění oprav sdílených prostředků jako jsou tiskárny, faxservery nebo scannery, evidence, údržba a opravy pasivních a aktivních síťových prvků - kabeláže, zásuvky, switche a huby a udržování a vedení dokumentace nastavení síťových prostředků na počítačových stanicích a serveru jsou právě tou součástí správy počítačové sítě, která jde mimo správu PC.

Správa PC (správa pracovních stanic)

Ke správě PC patří údržba operačního systému a ostatního software na pracovních stanicích uživatelů. Preventivní údržba pracovních stanic je významná pro zajištění jejich spolehlivosti. V rámci toho je vedena dokumentace o verzích používaného software a dohledem nad jeho funkcí. Součástí jsou i drobné konzultace vedoucí k řešení běžných uživatelských problémů s výpočetní technikou a aplikačními programy.

Havarijní zásahy

V případě náhlého výpadku důležité součásti výpočetního systému (souborový server, disky, Internet server, pracovní stanice) zajišťujeme službu havarijních zásahů. Ta zahrnuje garanci doby zásahu nebo doby zprovoznění součásti výpočetního systému.

Preventivní údržbu, administrace serveru a některé typy konfigurací je možno provést také na dálku zabezpečeným připojením přes internet nebo pomocí telefonní linky a modemu.

Telefonická podpora (hotline)

Ke správě počítačové sítě a správě PC patří i služba umožňující využití telefonické podpory našich pracovníků pro řešení aktuální problémů uživatelů s výpočetní technikou.