Řešení pro výběr informačního systému

Poradenství při výběru IS

V rámci poradenství při výběru informačního systému (IS) firmám doporučíme vysoce kvalitní ekonomický informační systém.  Tento systém pokryje všechny oblasti činnosti podniku a jeho cena bude úměrná objemu přínosů, které budou jeho zavedením realizovány. Doporučujeme pouze takové systémy, o kterých jsme pevně přesvědčeni, že mají nejlepší poměr ceny a užitné hodnoty.

Organizace výběrových řízení IS

Na základě Vašich potřeb při výběru informačního systému Vám poskytneme odbornou pomoc v následujících oblastech:

  • analýza potřeb a procesů ve vaší společnosti tak, aby bylo zřejmé, co by měl nový systém řešit,
  • zpracování zadání pro výběr nového systému,
  • oslovení potencionálních výrobců software se žádostí o nabídku,
  • analýza nabídek výrobců software včetně pomoci Vám porozumět nabídkám v celé šíři a odhalit případné skryté náklady,
  • vyhodnocení nabídek výrobců a doporučení nejlepší varianty.